Ліквідаційна вартість основних фондів

Ліквідаційна вартість основних фондів – вартість матеріальних цінностей після ліквідації об'єктів основних фондів (придатних будівельних матеріалів, окремих вузлів і деталей машин чи обладнання, металевого брухту тощо) за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх ліквідацією.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.