Вартісний цикл

Вартісний цикл – поняття, яке в зарубіжній економічній літературі характеризує процес обороту капіталу щодо забезпечення його прибутковості та зміни становища фірми на ринку. Оскільки процес обороту капіталу має циклічний характер, то в економічному аналізі використовується категорія вартісного циклу. Перша стадія вартісного циклу – визначення конкурентної позиції фірми.

На основі встановлення рівня конкурентоспроможності її продукції визначається місце корпорації на ринку товару чи послуги. Конкурентна позиція як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку збуту визначається рівнем витрат на виробництво одиниці продукції й резервами їх зниження, якістю товарів і послуг, станом післяпродажного обслуговування тощо. Особливо важливе значення для зміцнення конкурентних позицій у сучасних умовах має здатність господарських структур до створення принципово нових видів продукції. Корпорації, які вирішують цю проблему, лідирують на ринку й отримують т. зв. технологічну ренту. Друга стадія вартісного циклу характеризує її прибутковість. На її основі визначають третю стадію вартісного циклу – формування внутрішнього грошового потоку, що складається з чистого прибутку та амортизації. Четверта стадія вартісного циклу – визначення ринкової вартості цінних паперів, що їх випускає корпорація. Деякі автори виділяють, крім зазначених, ще три стадії вартісного циклу. П'ята стадія вартісного циклу характеризує доступ корпорації до фондів фінансового ринку, можливість розміщення нових цінних паперів для залучення зовнішніх джерел фінансування. Шоста стадія полягає у формуванні загальної суми інвестиційних фондів що утворюються із внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування. Сьома – формування ресурсів фірми для зміцнення конкурентної позиції. На основі нової конкурентної позиції починається новий вартісний цикл. Схематично вартісний цикл має такий вигляд конкурентна позиція фірми – її прибутковість (рентабельність) – внутрішній грошовий потік – ринкова вартість цінних паперів – доступ до фінансового ринку – інвестиційні фонди за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел – можливості зміцнення (послаблення) конкурентної позиції – нова конкурентна позиція фірми.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.