Життєвий цикл нововведень

Життєвий цикл нововведень – період від зародження нової ідеї, й практичного втілення у нових виробах до морального старіння цих виробів і зняття їх з виробництва.

Основними етапами життєвого циклу нововведень є:

  • виникнення ідеї, поява винаходу,
  • наукові дослідження і розробки, експериментальна перевірка можливості втілення задуму,
  • поява нового виробу на ринку, формування попиту на нього,
  • масове виготовлення нового виробу,
  • насичення цим виробом ринку,
  • зменшення продажу й витіснення виробу досконалішим.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.