Життєві інтереси

Життєві інтереси – стратегічні, найважливіші інтереси регіональних економічних об'єднань, країн, націй, регіонів та інших суб'єктів, реалізація яких істотно впливає на господарську діяльність цих суб'єктів, життєвий рівень населення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.