Відтворювальний цикл

Відтворювальний цикл – цикл „виробництво-розподіл-обмін-споживання”, стадії якого характеризують стан, який проходить економічний продукт при його створенні в процесі зміни в часі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.