Вартісна будова капіталу

Вартісна будова капіталу – співвідношення між вартістю засобів виробництва (постійним капіталом) і вартістю робочої сили (змінним капіталом), яке приводить у рух засоби виробництва. Вартісна будова капіталу певною мірою залежить від змін у технічній будові капіталу, тобто від співвідношення засобів виробництва і кількості працівників. Вартісна будова капіталу може змінюватися також із зміною цін на засоби виробництва й зростання або зниження номінальної заробітної плати. Цим вартісна будова капіталу відрізняється від органічної будови капіталу і повністю відображає її зміни.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.