Вартісні баланси

Вартісні баланси – баланси, які складають лише у грошовому вимірі на рівні окремих підприємств, організацій, галузей. Необхідність їх зумовлена тим, що процес розширеного відтворення зводиться до грошової оцінки всіх результатів господарювання, тобто до визначення системи цін на товари та послуги, формування доходів організацій і підприємств, населення. Складові вартісного балансу: пропорції, темпи зростання, тенденції руху повинні узгоджуватися з відповідними елементами, їх рухом у матеріальних, натуральних балансах.

 

Основними вартісними балансами є: баланс національного доходу, баланс грошових доходів і видатків населення, касовий план Національного банку, державний бюджет, зведений фінансовий план народного господарства, міжгалузевий баланс виробництва й розподілу суспільного продукту.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр