Балансовий трансферт

Балансовий трансферт – підписаний власником цінних паперів документ про передачу права власності на його іменні цінні папери без зазначення особи, якій воно передається.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.