Консолідований баланс

Консолідований баланс – зведена бухгалтерська звітність, інтегрований сукупний баланс асоційованої корпорації, що складається з кількох компаній, звіт про фінансові результати діяльності головної компанії та дочірніх компаній, філіалів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.