Баланс грошових доходів і видатків підприємств

Баланс грошових доходів і видатків підприємств – елемент фінансового плану підприємства, виражений у грошовій формі результат господарсько-фінансової діяльності, який містить платежі до бюджету, асигнування з бюджету. Він є завершальною частиною фінплану, синтезує і відображає у вартісному вимірі результати всіх видів діяльності підприємства. Є важливим засобом здійснення госпрозрахунку, правильної організації фінансів, важелем, за допомогою якого здійснюється постійний контроль за виробничою та фінансовою діяльністю. У балансі грошових доходів і видатків підприємств відображаються відносини підприємств і робітників, службовців через заробітну плату та інші виплати, з іншими підприємствами та організаціями (придбання матеріальних цінностей виробничого призначення для накопичення запасів сировини, матеріалів, реалізація готової продукції), з бюджетом, з національним банком (зберігання вільних грошових засобів на рахунках), фінансування капітальних вкладень (короткотермінових і довготермінових), кредитування у разі виникнення додаткової погреби в оборотних засобах.

Баланс грошових доходів і видатків підприємств складається з двох частин ліва – доходи, права – видатки. Доходи і надходження коштів у розрізі окремих джерел, видатки і відрахування за різними напрямами, кредитні взаємовідносини (отримання і погашення), взаємовідносини з бюджетом (платежі до бюджету й асигнування з бюджету). Окремим розділом представлені видатки й відрахування підприємств. Основними видатками є фінансування вкладень на розширення основних і оборотних фондів відрахування до фондів економічного заохочення, видатки на капітальний ремонт га інші видатки. Вкладення на відновлення й розширення основних фондів, їх модернізацію та ремонт відображені в окремих статтях балансу так само, як і приріст нормативів власних оборотних засобів. У розділі про кредитні взаємовідносини передбачені доходи доотримання у встановленому порядку довготермінових кредитів на заплановані капіталовкладення, а у видатках – погашення за рахунок прибутків та інших власних ресурсів кредитів на капіталовкладення, а також на впровадження нової техніки організацію і розширення виробництва, випуск нової продукції, підвищення якості товарів. Крім цього, тут відображено й сплату відсотків за користування банківським кредитом. Статті, що характеризують взаємовідносини підприємств з бюджетом, виділені в самостійний розділ. У першій, лівій частині цього розділу показані платежі до бюджету. В другій, правій частині – асигнування з бюджету за призначенням на централізовані капіталовкладення, приріст нормативів власних оборотних засобів, на операційні видатки та ін. Підсумок фінансових взаємовідносин підприємства з держбюджетом визначається як різниця між платежами до бюджету і асигнуваннями з бюджету. Ця сума завжди повинна дорівнювати різниці між доходами і видатками з урахуванням кредитних взаємовідносин.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.