Баланс компанії

Баланс компанії – узагальнена система економічних показників, що відображають масштаби і темпи діяльності компанії, рівень її багатства. Згідно із законом про компанії (1981), ЄС вимагає від них надавати акціонерам баланси за спеціальною формою, що містить такі основні показники основний капітал (нерухомість, машини й устаткування, транспортні засоби), оборотні засоби (запаси, дебіторська заборгованість, банківська готівка, касова готівка), з яких вираховуються короткотермінові зобов'язання (банківські кредити, інша кредиторська заборгованість).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.