Торговий баланс

Торговий баланс – співвідношення між сумою цін товарів, вивезених країною чи кількома країнами за кордон, і сумою цін товарів, ввезених з-за кордону, за відповідний період (рік, квартал, місяць). Якщо сума вивезених товарів перевищує суму ввезених, то такий торговий баланс активний, якщо навпаки, то торговий баланс – пасивний. Коли вартість вивезення і ввезення однакові – говорять про нетто-баланс. Держава з пасивним торговим балансом повинна покривати дефіцит за рахунок надходжень платіжного балансу у частині доходів від перевезення своїми транспортними засобами чи через свою територію іноземних товарів або за рахунок відсотків чи дивідендів від капіталовкладень за кордоном, припливу іноземних капіталів іноземних кредиторів, використання резерву іноземної валюти й вивезення золота.

Торговий баланс характеризує надходження валюти від експорту і платежі за імпорт товарів, послуг та комерційні платежі (платежі й надходження за страховий, транспортний, поштово-телеграфний і телефонний зв'язки, комісійні операції, туризм, споживчі перекази, зарплата, спадщина, стипендії, пенси), рух капіталів і кредитів, що характеризує приплив іноземних інвестицій та позик, надання кредитів. Стан торгового балансу значною мірою відображає економічне становище держави, є одним із важливих показників рівня залежності економіки від зовнішніх ринків, від стану кон'юнктури, міжнародної конкуренції, а також політичної залежності від інших держав. Для правильної оцінки стану торгового балансу країни та його сальдо необхідно враховувати способи оцінки експортних та імпортних товарів, відмінності в умовах збуту й надходження їх у державу. Торговий баланс – важливий інструмент регулювання зв'язків між державами, база для здійснення операцій з іноземними інвесторами. Він дає змогу встановлювати правильні співвідношення між вартістю експорту й імпорту товарів. Публікується за даними митної статистики.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.