Технічне дослідження

Технічне дослідження – всебічний аналіз ринку цінних паперів на основі вивчення динаміки курсів, структури, обсягів продаж тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.