Експораторне дослідження в маркетингу

Експораторне дослідження в маркетингу – вид маркетингових досліджень, завданням яких є пошук нових та перспективних ідей і гіпотез, а також реальної оцінки ситуації на ринку. Засоби такого дослідження – пошук відповідних друкованих матеріалів, опитування кваліфікованих спеціалістів, організація «круглих столів», відвідування виставок, ярмарків тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.