Демаркетинг

Демаркетинг – ситуація і лінія поведінки в маркетингу, зумовлена зростанням попиту на товари до рівня, який перевищує можливості їх виробництва за наявних ресурсів. У цьому разі доцільно проводити стримуючий маркетинг, тобто демаркетинг як комплекс заходів, спрямованих на зниження, гальмування попиту.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.