Балансова вартість

Балансова вартість – фактична вартість основних фондів, матеріалів, товарів, грошових коштів, за якою вони відображені в балансі. Оскільки основні фонди вводяться в дію і зараховуються на баланс за їх фактичною вартістю на конкретний період, введення їх в дію чи придбання в різні періоди відображається у змішаній оцінці. Ця оцінка зберігається до переоцінки основних фондів, коли визначається відновлена їх вартість.

 

Розрізняють балансову вартість виробничих і невиробничих фондів. Перша поділяється на балансову вартість галузей матеріального виробництва, друга – на балансову вартість галузей невиробничої сфери. Виділяють також балансову вартість за повною початковою вартістю і балансову вартість за початковою вартістю мінус вартість зношення. У першому випадку балансова вартість показує наявність основних фондів на початок року, введення в дію основних фондів, вибуття та зношення за рік, наявність основних фондів на кінець року. В другому випадку балансова вартість характеризує наявність основних фондів на початок року, введення в дію за рік, капітальний ремонт, амортизаційні відрахування, вартість основних фондів на кінець року. Балансова вартість використовується для аналізу, планування й обліку відтворення, технічного вдосконалення, поновлення та ефективного використання основних фондів. За допомогою показника балансової вартості визначають масштаби оновлення основних фондів, відповідність між нагромадженням та амортизацією окремих видів основних фондів у розрізі галузей народного господарства, форм власності, окремих регіонів. Балансова вартість є важливим показником планування капітальних вкладень існує також термін «баланси вартісні». Використовується значною мірою для вартісної оцінки матеріальних балансів, охоплює також загальну групу системи балансів народного господарства, основними з-поміж яких е баланс національного доходу, баланс грошових доходів і видатків населення, зведений фінансовий план та державний бюджет.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.