Автоматичний рахунок трансфертних послуг

Автоматичний рахунок трансфертних послуг – комбінація чекового і ощадного рахунків у комерційному банку, згідно з якою автоматично кошти переказуються з ощадного рахунку на чековий за умови наявності виписаного до оплати чеку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.