Акцесія

Акцесія – 1) нарощення власності, передусім у формі нерухомості; 2) приєднання до договору або угоди.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.