Авторитет

Авторитет – суспільні, в т.ч. економічні, відносини між людьми, трудовими колективами, громадськими організаціями та соціальними інститутами, що ґрунтуються на впливі окремої особи або групи осіб, довірі до властивих їм неординарних якостей (високого професіоналізму, розумових, організаторських здібностей, впливових психологічних рис тощо), а також на існуючих нормах, правилах. Розрізняють офіційний авторитет (ґрунтується на прийнятих нормах, правилах, інструкціях тощо) та неофіційний або неформальний авторитет (ґрунтується на особистих якостях людини, її життєвому досвіді, навичках). Залежно від сфери суспільних, в т. ч. економічних, відносин розрізняють політичний, соціальний правовий, науковий, організаційний, моральний та інші види авторитету. Надзвичайно важливу роль авторитет відіграє у підприємницькій діяльності, управлінських відносинах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.