Альпарі

Альпарі (лат. al pari – порівну) – ідеальна рівність ринкового (біржового) курсу валюти, облігацій, цінних паперів, векселів з їх номінальною вартістю.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.