Наперед оплачені фінансові продукти

Наперед оплачені фінансові продукти – це грошові зобов’язання підприємств, організацій, що замінюють у процесі їх обігу вимоги юридичних і/або фізичних осіб щодо оплати товарів чи послуг, у т.ч. грошові зобов’язання, складені в електронній формі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.