Безперервне виробництво

Безперервне виробництво – виробництво, за якого кожна наступна операція починається одразу ж після попередньої. У безперервному виробництві переважно відбуваються процеси зміни складу і властивостей предметів праці. Це виробництво прогресивніше за періодичне, бо дає змогу збільшити кількість днів роботи апаратів упродовж року, не створюючи резерву основного обладнання, забезпечує умови для оптимізації технологічного режиму й автоматизації виробництва. Безперервне виробництво забезпечує повніше використання основних засобів, підвищує оборотність оборотних коштів, знижує собівартість продукції, підвищує рентабельність виробництва. Однак особливості виробничих процесів на різних підприємствах потребують організації як безперервних, так і періодичних виробництв. Найчастіше безперервне виробництво застосовують на хімічних, нафтопереробних та нафтохімічних підприємствах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.