Знаряддя виробництва

Знаряддя виробництва – знаряддя праці або один із головних елементів засобів праці. До знарядь виробництва належать інструменти, знаряддя, пристрої, прилади, верстати, машини, двигуни та інше обладнання, яке використовується в процесі виробництва. За їх допомогою предмети праці перетворюються на засоби виробничого або особистого споживання.

Знаряддя виробництва вдосконалюються відповідно до досягнень науково-технічного переоснащення виробництва, підвищення його ефективності. У виробничих підрозділах нарощуються обсяги сучасного технічного устаткування, широко впроваджуються електронно-обчислювальна техніка, комп'ютерні центри вдосконалюються технічне, економічне й соціальне управління, що сприяє поліпшенню організації праці, зростанню її продуктивності.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.