Безакцептний платіж

Безакцептний платіж – платежі, що здійснюються списанням коштів з рахунку платника без його згоди (акцепту) на підставі документів, що їх подав банку отримувач грошей. Допускається лише у випадках, передбачених діючим законодавством платежі за виконавчими листами та прирівняними до них документами, стягнення недоїмок з усіх видів платежів до бюджету, фонду соціального страхування, до інших позабюджетних фондів, а також штрафні платежі за розпорядженням державної контрольно-ревізійної служби, Антимонопольного комітету. Безакцептні платежі здійснюються в календарній черговості надходження до банку відповідних документів. Якщо на рахунку платника недостатньо коштів для безакцептного платежу, він здійснюється після надходження їх, але також у календарній черговості. В умовах перехідної економіки та глибокої платіжної кризи безакцептні платежі допускаються досить часто, що призводить до обмеження прав розпорядження власником своїми коштами.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.