Платіжна схема

Платіжна схема – сукупність операцій з обліку коштів та виконання розрахунків за операції з платіжною карткою.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.