Платіжний документ (квитанція (сліп) платіжного термінала, банкомата, чек касового апарату та ін.)

Платіжний документ (квитанція (сліп) платіжного термінала, банкомата, чек касового апарату та ін.) – документ на паперовому носії або в електронній формі, який підтверджує здійснення операцій з використанням платіжної картки і містить у собі інформацію про суму операції, дату, інші встановлені формою документа реквізити, а також реквізити платіжної картки, з використанням якої він був створений, та особисто підписаний клієнтом або електронним аналогом його особистого підпису. Платіжний документ є підставою для списання коштів з картрахунку клієнта.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.