Платіжне доручення

Платіжне доручення – розрахунковий документ. Платіжне доручення – доручення підприємства банкові, що його обслуговує, перерахувати на рахунок конкретної особи гроші підприємства. Платіжне доручення пред’являється у банк в порядку інкасо і має бути підтверджене необхідними документами.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.