Інкасове доручення

Інкасове доручення – бланк встановленої форми, який подається в обслуговуючий банк для списання визначеної суми з рахунку платника. Оформляється у двох примірниках. Перший використовується банком як меморіальний ордер при сплаті документа, другий повертається отримувачу коштів як повідомлення про зарахування суми платежу на його рахунок. Оплачений виконавчий документ видається платнику. Якщо платника обслуговує банк, розташований в іншому місті, інкасове доручення пересилають через банк, який обслуговує отримувача коштів, у банк платника. Оплата інкасових доручень, отриманих банком платника, здійснюється негайно. За відсутності коштів документи враховують на окремому позабалансовому рахунку (9929) і оплачують у встановленій черговості. Безакцентне списання з рахунків у банках може бути звернене за виконавчими листами, виданими судами, за наказами арбітражних судів та іншими виконавчими документами, визначеними чинним законодавством України. Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 «Про стягнення невнесених у строк податків і неподаткових платежів», у безспірному порядку стягуються суми недоїмки за податками, податковим кредитом та іншими платежами до державного бюджету, бюджету Автономної Республіки. Крим, бюджетів місцевого самоврядування, інших місцевих бюджетів, до державних цільових фондів і позабюджетних фондів з підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності та результатів фінансово-господарської діяльності за розпорядженням державних податкових органів за весь час ухилення, крім випадків, передбачених цим Декретом та чинним законодавством України.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.