Інкасо чеків

Інкасо чеків – переказ грошей з рахунків осіб, які виписали чеки, на рахунки осіб, що їх отримують.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.