Банківський чек

Банківський чек – складений за встановленою формою документ для здійснення комерційних нетоварних безготівкових платежів існують чеки ордерні (виписуються на певну особу із застереженням про обов'язковість оплати), пред'явницькі (не зазначається найменування отримувача) та іменні.

У практиці міжнародних розрахунків банківський чек використовують при переказах грошових засобів із країни в країну. Банк, який видав чек, надсилає повідомлення (авізо), і такі авізовані банківські чеки оплачує банк-платник тільки після отримання повідомлення. Впровадження електронної пошти між банками прискорило чековий оборот і спростило розрахунки.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.