Женевські конвенції (вексельні та чекові)

Женевські конвенції (вексельні та чекові) – міжнародні угоди, що регламентують та уніфікують правила вексельного і чекового обігів, а також порядок використання векселів і чеків у платіжному обігу. Укладені на конференціях у Женеві в 1930 і 1931. В 1930 прийнято три вексельні конвенції, у 1931 – три чекові.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.