Дисконт векселя

Дисконт векселя – 1) купівля векселя до закінчення терміну його дії за ціною, нижчою від номіналу, 2) обліковий відсоток, який вилучають банки при купівлі (обліку) векселів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.