Вексельний обіг

Вексельний обіг – це обіг векселів у сфері, в якій вони виконують роль грошей. Вексель може обертатися тільки в обмеженому просторі, де є впевненість у взаємній платоспроможності партнерів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.