Вексельний регрес

Вексельний регрес – право зворотної вимоги з боку індосанта, який оплатив опротестований вексель, до попередніх індосантів і векселедавця, які несуть щодо векселя солідарну відповідальність.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.