Вексель

Вексель – (нім. Wechsel – зміна, обмін, розмін) – цінний папір (а також вид кредитних грошей), який засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити у встановлений термін і в певному порядку визначену суму грошей власнику векселю (векселетримачеві). Розрізняють векселі прості та переказні.

Простий вексель

Простий вексель – боргове зобов'язання, дане боржником кредитору. Переказний вексель (тратта) містить письмовий наказ векселетримача (трасанта), адресований векселедавцеві (трасату), сплатити третій особі (ремітентові) певну суму грошей у зазначений термін. Трасат стає боржником по векселю тільки після того, як акцептує вексель, тобто дасть згоду на його оплату, поставивши на ньому свій підпис. Акцептант переказного векселю, як і векселедавець простого векселю, є головним вексельним боржником і несе відповідальність за своєчасну оплату векселя. Простий вексель містить такі реквізити: а) найменування – „вексель”, б) просте і нічим не обумовлене зобов'язання сплатити визначену суму, в) зазначення терміну платежу, г) зазначення місця, в якому повинен здійснюватися платіж, ґ) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений, д) дату і місце складення векселя, е) підпис векселедавця.

Переказний вексель

Переказний вексель повинен містити, крім вищеназваних реквізитів, у підпунктах „а”, „в”, „д” також просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну суму, найменування того, хто повинен платити (платника) векселя, у якому бракує хоча б одного з реквізитів, не має сили простого або переказного векселя, за винятком таких випадків векселя, термін платежу по якому не вказано, розглядається як такий, що підлягає оплаті після пред'явлення, без особливого зазначення місце, позначене поруч з найменуванням платника (місце складення документа – для простого векселя) вважається місцем платежу і водночас місцем проживання платника (векселедавця – для простого векселя), вексель, в якому не вказано місце його складення, визнається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця. Предметом векселя є тільки гроші. Вексель дозволяється виставляти як в національній, так і в іноземній валюті. Можливість і умови виставлення й оплати в іноземній валюті визначаються нормами національного валютного законодавства. В процесі обігу вексель передається від одного тримача до іншого через передатний надпис – індосамент індосант, як і векселедавець, несе відповідальність за акцепт і платіж по векселю. Вексельні зобов'язання платника, векселедавця та індосанта можуть бути додатково гарантовані повністю або в частині вексельної суми за допомогою аваля – вексельного поручительства. Вексель повинен бути пред'явлений до оплати в місці платежу платнику або третій особі, якій доручено оплатити вексель, – доміциліату. Належна оплата векселя у встановлений термін погашає всі вексельні зобов'язання. У разі відмови від платежу векселетримач може подати прямий позов у суді до акцептанта (векселедавця простого векселя). Крім того, якщо вексель не акцептовано або не оплачено, він має право вимагати сплати вексель шляхом регресу (зворотної вимоги) від інших відповідальних осіб (векселедавця, індосантів, авалістів), солідарне зобов'язаних перед векселетримачем. Регресивний позов може бути пред'явлений до всіх названих осіб разом або до кожного окремо, але тільки в тому разі, коли відмова від акцепту або платежу була оформлена відповідно до чинних правил. В Україні випускають прості та переказні векселі. Особливості використання векселя такі: 1) використовувати вексель, а також бути векселедавцями, акцептантами, індосантами, авалістами можуть лише юридичні особи, 2) вексель можуть видаватися лише для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги, за винятком векселя Мінфіну, Національного банку України та комерційних банків, 3) вексельний бланк заповнюється друкованим способом, 4) сума платежу за векселем обов'язково заповнюється цифрами і літерами, 5) вексель підписують керівник і головний бухгалтер і завіряють печаткою. У західній економічній літературі також виділяють „внутрішні” векселі (використовують для фінансування бізнесу всередині країни) та „зовнішні” векселі (використовують для фінансування зовнішньоторговельних операцій). Внутрішні векселі набули широкого розповсюдження у Великобританії для придбання товарів у розстрочку, для залучення крупними компаніями зовнішнього фінансування іншим важливим видом векселя. В цій країні є казначейські векселя. У США компанії використовують векселі (короткотермінові цінні папери) для загальних фінансових потреб.

Авізований вексель

Авізований вексель – вексель, взятий на облік податковою інспекцією або митною службою.

Авальований вексель

Авальований вексель – вексель з авалем, тобто з банківською гарантією.

Авансовий вексель

Авансовий вексель – вексель, який використовують у взаємному кредитуванні господарських суб'єктів через авансування майбутніх поставок або надання послуг.

Акцептований вексель

Акцептований вексель – вексель з акцептом, тобто із згодою платника оплатити його.

Антиінфляційний вексель

Антиінфляційний вексель – вексель, виданий комерційним банком з гарантією того, що рівень його дохідності буде вищий за рівень інфляції.

Банківський вексель

Банківський вексель – вексель, який засвідчує безспірне право його власника отримати і безумовне зобов'язання векселедавця сплатити у визначений термін певну суму особі, яка надала кредит банкові.

Безтоварний вексель

Безтоварний вексель – вексель, в якому зазначено, що оплату здійснено готівкою.

Бланковий вексель (бланко-вексель)

Бланковий вексель (бланко-вексель) – вексель без одного або кількох звичайних реквізитів, чистий формуляр векселя, який буде заповнений продавцем після остаточного з'ясування ціни товару і термінів його поставки.

Бронзовий вексель

Бронзовий вексель – вексель, який не має жодної цінності.

Валютний вексель

Валютний вексель – банківський вексель, що містить зобов'язання векселедавця сплатити тримачеві векселя певну суму в іноземній валюті.

Вексель до оплати

Вексель до оплати – сума заборгованості за акцептованими торговими векселями, які підлягають оплаті в зазначений термін.

Вексель до отримання

Вексель до отримання – вексель, за яким належить отримати кошти.

Вексель на ім'я

Вексель на ім'я – перевідний вексель, в якому зазначено ім'я нового власника.

Вексель на інкасо

Вексель на інкасо – вексель, розрахунки за яким передбачено як інкасову операцію.

Вексель у комплекті

Вексель у комплекті – вексель, випущений одним або двома дублікатами, оплата одного з яких анулює інші.

Вексель-пріма

Вексель-пріма – перший примірник перевідного векселя, який дає його власникові (векселетримачеві) безспірне право по закінченні терміну зобов'язань вимагати від боржника сплати зазначеної у векселі суми.

Врахований вексель

Врахований вексель – вексель, куплений в його тримача банком чи іншою фінансовою установою до настання терміну пред'явлення його до оплати.

Гарантійний вексель

Гарантійний вексель – вексель, виданий для забезпечення господарської операції без отримання векселетримачем від векселедавця зазначеної в ньому суми.

Документарний вексель

Документарний вексель – вексель, який супроводжується товаророзпорядчими документами, на підставі яких він складений.

Доміцилійований вексель

Доміцилійований вексель – вексель, в якому зазначено, що він підлягає оплаті третьою особою (доміціліатом). Цей вексель містить застереження векселедавця про те, що він підлягає оплаті третьою особою (доміциліатом) за місцем проживання платника або в іншому місці. Якщо доміциліат у векселі не зазначений, він може буї й названий платником при акцепті. Доміциліатом переважно є банк, в якою необхідно попередньо заручитися угодою.

Дружній вексель

Дружній вексель – вексель, не пов'язаний з реальною комерційною операцією, тобто коли кредитор згідно з одним векселем є боржником згідно з другим, вексель, підписаний особою (дружньою стороною) як гарантом.

Інкасований вексель

Інкасований вексель – вексель, який передають у банк з метою вилучення боргу. Сума акредитується на рахунку клієнта після погашення боргу дебітором.

Іноземний вексель

Іноземний вексель – банківський вексель, виданий банком певної країни на іноземні банки.

Казначейський вексель

Казначейський вексель – вексель, випущений державою для покриття п боргів.

Комерційний вексель

Комерційний вексель – вексель, виданий позичальником під заставу товару.

«Короткий» вексель

«Короткий» вексель – вексель, оплачуваний одразу після його пред'явлення або впродовж десятиденного терміну.

Опротестований вексель

Опротестований вексель – вексель щодо якого нотаріально засвідчена векселетримачем відмова боржника від оплати.

Перевідний вексель

Перевідний вексель – виписаний векселетримачем вексель, в якому міститься вимога векселетримача до векселедавця сплатити зазначену суму пред'явнику векселя або зазначеній у векселі особі чи особі, яку він вкаже після закінчення терміну векселя.

Пролонгований вексель

Пролонгований вексель – вексель, термін оплати якого пролонговано (подовжено) за згодою тримача векселя.

Секунда-вексель

Секунда-вексель – другий примірник перевідного векселя.

Соло-вексель

Соло-вексель – вексель, що містить тільки один підпис особи, зобов'язаної здійснити платіж.

Терміновий вексель

Терміновий вексель – вексель з фіксованим терміном платежу.

Терція-вексель

Терція-вексель – третій примірник перевідного векселя.

Товарний вексель

Товарний вексель – вексель, який виникає на основі реальних операцій купівлі-продажу товарів у кредит.

Фінансовий вексель

Фінансовий вексель – вексель, виданий банком іншому банкові для отримання коштів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.