Виробник

Виробник – підприємство, фірма, компанія, організація або установа, а також окремий підприємець (фізична особа), які виробляють товари, надають послуги або виконують роботи для споживачів та інших виробників.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.