Дисконтуючий множник

Дисконтуючий множник – показник, за допомогою якого визначають сучасну вартість майбутньої суми грошей. Остання визначається величиною доходу, який збільшується за певний термін за правилом складних відсотків. Для його обчислення береться банківський відсоток по вкладах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.