Дисконтна політика

Дисконтна політика – форма грошово-кредитної політики, яку здійснює центральний банк, підвищуючи чи знижуючи відсоткові (дисконтні) ставки для регулювання попиту та пропозиції на позичковий капітал, а також впливу на темпи інфляції, стан платіжного балансу тощо. Так, підвищення офіційної відсоткової ставки зумовлює скорочення кредитів центрального банку комерційним, що, у свою чергу, призводить до скорочення грошової маси в обігу, стимулює приплив іноземного капіталу і таким чином поліпшує платіжний баланс країни.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.