Жирочек

Жирочек – чеки, що містять наказ чекодавця банкові про перерахування певної суми грошей з його жирорахунку на рахунок чекоотримувача. Використовуються лише для безготівкових розрахунків у межах банку, де знаходяться жирорахунки клієнта та платника за чеком. Жирочеки не можуть передаватися за передатним написом.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.