Жиро

Жиро – (іт. girо – обіг, оборот) – різновид безготівкових розрахунків (жиророзрахунків), які здійснює банк, перераховуючи суми з одного рахунку на інший. Те саме, що й індосамент (передатний напис на векселі, чеку), розпорядження клієнта банку про перерахування певної суми грошей на рахунок третьої особи.

Розрізняють жиро іменні та на пред'явника. В іменному зазначають особу, якій передають документ, а водночас і права жиро на пред'явника містить лише підпис жиранта і може переходити з рук у руки без підписів його наступних тримачів. Жиранти відповідають по векселю як солідарні боржники. Жирант може зняти з себе відповідальність, зробивши при написі застереження «без обороту на мене».

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.