Дорожній чек

Дорожній чек – платіжний документ, що використовується переважно як засіб забезпечення туристів валютою. Являє собою грошове зобов'язання сплатити зазначену в чеку суму власникові, чий зразок підпису проставлений на дорожній чек у момент його продажу. Емітентами дорожніх чеків є комерційні банки, інші кредитні та фінансові інститути, а також туристичні організації.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.