Конвенція про охорону промислової власності (Паризька)

Конвенція про охорону промислової власності (Паризька) – міжнародна угода в галузі винаходів, промислових зразків і товарних знаків. Конвенція не є патентним законом для всіх країн–учасниць конвенції або міжнародним законом. Вона враховує національне законодавство, але не усуває необхідності для країни патентування винаходів. Учасники конвенції мають пільгові умови для патентування, особливо взаємного, та охорони винаходів існує також патентна охорона промислового експорту й закріплення ринку за виробами, щодо яких було зроблено заявки й отримано патенти. Така охорона дає змогу фірмам інших країн не тільки виробляти аналогічні вироби в країні, де їм забезпечена відповідна охорона, а й ввозити туди подібні вироби.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.