Конвенція про ціни

Конвенція про ціни – угода між державами про взаємні права та зобов'язання у сфері ціноутворення та рівень цін на певні види товарів і послуг.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.