Комісійні ціни

Комісійні ціни – ціни, за якими здійснюється комісійна торгівля непродовольчими товарами у державній торгівлі та споживчій кооперації й продовольчими товарами у споживчій кооперації. Комісійні ціни – різновид роздрібних цін. Комісійні ціни на непродовольчі товари встановлюють з урахуванням фізичного та морального стану товару, рівня попиту і пропозиції, а також ціни аналогічних товарів у державній та кооперативній торгівлі. Комісійні ціни на такі товари залежать також від середніх цін на т. зв. речових ринках непродовольчих товарів. Значною мірою вони стали цінами за домовленістю. Комісійні ціни на продовольчі товари встановлює правління кооперативних організацій з урахуванням витрат на закупівлю, реалізацію та рівня цін на місцевих ринках сільськогосподарської продукції. Комісійні ціни міської кооперативної торгівлі, як правило, повинні бути нижчими, ніж ціни на місцевих ринках. Основа комісійних цін на сільськогосподарську продукцію – закупівельна ціна, що значною мірою враховує собівартість продукції, транспортні тарифи та комунальні послуги.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.