Біржова ціна

Біржова ціна – ціни товарів, боргових зобов'язань, інших цінностей, що реалізуються через біржі. Стосовно цінних паперів та валюти переважно послуговуються терміном «біржовий курс». Дані про біржові ціни публікуються у біржових бюлетенях, довідникових, економічних та фінансових виданнях, у засобах масової інформації, зазначаються в періодичних котируваннях (щоденних, щогодинних) та ін. Біржові ціни – орієнтир для ділових кіл при встановленні договірних, контрактних та інших видів цін. Дані про біржові ціни широкого асортименту товарів, що обертаються на біржах світу, публікуються у Бюлетені іноземної комерційної інформації (БІКІ), який тричі на тиждень виходить у Росії.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.