Договірні ціни

Договірні ціни – ціни, які встановлюються за згодою між; підприємством-виробником і замовником його продукції на підставі договору. В колишньому СРСР договірні ціни здебільшого встановлювалися на промислову продукцію, що виготовлялася у дрібно-серійному та індивідуальному виробництві на замовлення, якщо на неї не затверджувалася гуртова ціна.

 

У країнах Заходу договірні ціни встановлюються на спеціально виготовлені види виробів або на їх певні групи однієї або кількох фірм та гарантують значну знижку порівняно зі звичайною ціною на аналогічні вироби у разі виконання покупцем певних умов. Це зумовлено переходом від регульованих державою цін (підвищення яких стримувалося державою) до вільного ціноутворення. З початком цінової реформи в Україні договірні ціни набули поширення. Однак розширення сфери їх застосування стало одним із чинників зростання інфляції та зниження життєвого рівня населення. Договірні ціни в сучасній соціальне ринковій економіці загалом вигідні для покупців, оскільки передбачають певні знижки для них (наприклад, при купівлі двох відеокасет третю покупець одержує безкоштовно). Такий підхід створює у покупця ілюзію значної вигоди для себе у разі купівлі певного товару в більшій, ніж потрібно в цей час, кількості. Насправді більшу вигоду від цього має підприємство-виробник, яке збільшує товарооборот та масу прибутку.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.