Базисна ціна

Базисна ціна – початковий рівень ціни товару з чітко визначеними в прейскурантах або довідниках показниками якості, розміру специфікації та іншими параметрами, які є основою формування цін та їх динаміки. Якщо товари замовляються з іншими (відмінними від базисних) параметрами, використовуються різні надбавки і знижки до цін із зміною кон'юнктури ринку. Базисна ціна залишається відносно стабільною, але значних змін зазнають надбавки і знижки, що зумовлює зростання або зниження цін.

 

У деяких розвинутих країнах світу встановлення цінна промислові товари окремими компаніями відбувається на основі системи цін «базисних пунктів», коли їх рівень визначає наймогутніша компанія, а всі інші компанії орієнтуються на ціни лідера, що дає змогу підтримувати однакові ціни. Цей метод – складова частина «лідерства в цінах». Для методу «базисних пунктів» рівень ціни в різних районах споживання продукції складається з ціни в базисному пункті даної зони плюс витрати на доставку товару залізничним транспортом до споживача у цій зоні незалежно від місця відвантаження товарів і фактичних транспортних витрат. Внаслідок цього зміна постачальників продукції не впливає на ціну споживача. Такий метод ціноутворення не залежить від виду транспортування товарів. Так, при його перевезенні автомобілем споживач все одно сплачує «ціну базисного пункту» і залізничний тариф до цього пункту. Цей тариф сплачується навіть за відсутності перевезення вантажів (коли постачальник і споживач проживають в одній місцевості). У чорній металургії США метод “базисних пунктів” скасований державними судовими органами у 1948, оскільки нівелювання транспортних витрат негативно впливало на розміщення продуктивних сил. Проте система «лідерства в цінах» залишилася, але базою цін на однорідну продукцію стали ціни франко-підприємства, тобто ціни, що не враховують транспортних витрат.

Базисна ціна береться за основу обчислення індексу експортних та імпортних цін у міжнародній торгівлі загалом або окремих груп товарів індекси цін публікуються в міжнародній та національній зовнішньоторговельній статистиці.

Базисна ціна залежить від витрат виробництва, якості продукції тощо і тому систематично переглядається. Базисна ціна також використовується щодо ціни товару з чітко визначеними характеристиками, який береться за взірець при встановленні ціни для даної групи товарів. При цьому базисна ціна відображає відмінності у таких показниках виробів, як якість, дизайн, умови обслуговування, комплектація та ін. У колишньому СРСР базисна ціна використовувалася для обчислення індексів, які характеризували собівартість та рентабельність продукції, динаміку виробництва тощо. Різновидом базисної ціни є незмінні, або зіставні ціни. Спершу за основу таких цін брали ціни 1912, згодом ціни 1926-27, а в 1967 були встановлені нові базисні ціни. Категорією базисної ціни послуговуються нині в статистичному обліку України.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.