Заморожування цін

Заморожування цін – використання державних адміністративних методів впродовж нетривалого періоду для запобігання зростанню цін в умовах гіперінфляції, а отже, призупинення руйнівних процесів в економіці та зниження життєвого рівня населення. Заморожування цін поширюється на підприємства, фірми, компанії усіх форм власності. Його доцільно застосовувати, коли процеси гіперінфляції не спричинені негативними явищами у сфері безпосереднього виробництва (наприклад, кризою недовиробництва) та грошового обігу (надмірним випуском грошової маси). Внаслідок цього в умовах заморожування цін вживають дієвих заходів щодо швидкого нарощування випуску власних товарів або тимчасової закупівлі Імпортних за рахунок зовнішніх кредитів, запроваджують конфіскаційну грошову реформу або застосовують такі методи стабілізації грошового обігу, як нуліфікація та ін. Це дає змогу уникнути значних руйнівних процесів у народному господарстві країни, в т.ч. переходу на карткову систему розподілу продуктів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.