Закупівельна ціна

Закупівельна ціна – ціна, за якою здійснюють закупівлі сільськогосподарської продукції. За своєю структурою закупівельна ціна – фіксована оплата державою вартості сільськогосподарської продукції, що и продають агроспілки, фермерські, селянські господарства, окремі виробники. Періодично переглядається органами виконавчої влади. Завдання її впорядкування передбачають створення необхідних умов для розширеного відтворення, вдосконалення і застосування нових технологій, стимулювання оплати праці, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва. На деякі сільськогосподарські продукти закупівельні ціни диференціюють по зонах з урахуванням якості ґрунтів, посівних площ, кліматичних умов, необхідної кількості технічних і трудових ресурсів та ін.

Розміри закупівельних цін на продукцію тваринництва залежать від кількості поголів'я худоби, потреб населення у споживанні м'яса, масла, молока та продуктів їх переробки, а також від рівня цін на ринку, інших факторів, які стимулюють їх виробництво та ефективність. Закупівельна ціна повинна активно впливати на гарантоване надходження у розпорядження держави сільськогосподарської продукції й сировини для промисловості у визначених розмірах і термінах. Важливою сферою дії закупівельних цін є створення необхідних резервних фондів на експорт продукції за кордон. Політика регулювання закупівельних цін залежить від економічного становища держави, попиту і пропозиції, взаєморозрахунків між державами у зовнішньоекономічній діяльності. Закупівельні ціни і сутність їх використання продиктовані рівнем розвитку регульованих ринкових відносин, їх утвердженням та ін. Закупівельні ціни у 90-х XX ст. в Україні періодично переглядалися, проте їх стимулююча роль на розвиток сільськогосподарського виробництва послабилася.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.