Здавальні ціни

Здавальні ціни – ціни, за якими держава в колишньому СРСР (в Україні до 1994) оплачувала деякі зернові культури, які здавали радгоспи та інші державні господарства, не переведені на повний госпрозрахунок. Госпрозрахункові господарства продавали продукцію державі з 1958 за закупівельними цінами. З ліквідацією державних дотацій радгоспам у 1954 було запроваджено здавальні ціни на зерно, олійні культури, всі види тваринницької продукції. У 1961 та наступних роках ціни на продукцію радгоспів було переглянуто, затверджено нові здавальні ціни, рівень яких з усіх видів продукції, крім деяких зернових культур, відповідав закупівельним цінам. З початку 80-х після переведення всіх радгоспів на повний господарський розрахунок здавальні ціни не використовуються.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.